KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

W związku z tym Sklep Ursus Warszawa (dalej: e-Sklep) realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza. Możecie Państwo zapoznać się z nimi poniżej. 

Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z e-Sklepu. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie nieobowiązkowej rejestracji, jak i na dalszych etapach użytkowania e-Sklepu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Są to dane, które Nam podajesz np. podczas wysyłania formularza zamówień udostępnionych w naszym e-Sklepie produktów. Niezależnie gromadzone są także dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym e-Sklepie czyli m.in. tzw. pliki cookies. O zakres danych przetwarzanych w e-Sklepie możesz zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Ursus z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, KRS: 0000009458, NIP: 5222601553, REGON: 017259414. 

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
– przesyłając e-mail na adres: sklep@ursuswarszawa.com
– osobiście w biurze Klubu: ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3, Warszawa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twój adres e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu potwierdzenia złożonego zamówienia oraz kontaktu w kwestiach związanych z realizacją zamówienia. Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, jaką zawarłeś z nami w momencie dokonania zakupu produktów dostępnych w e-Sklepie. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Profilowanie

Nie prowadzimy profilowania użytkowników e-Sklepu. 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane nie są przekazywane w sposób bezpośredni żadnym innym podmiotom. Działalność w Internecie wymaga jednak posiadania bezpiecznych serwerów oraz serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przekazane nam do realizacji wysyłki przedmiotów zakupionych w e-Sklepie przetwarzane są dopóki nie zakończy się okres obowiązywania gwarancji na przedmioty zakupione w e-Sklepie bądź do momentu otrzymania prośby o usunięcie danych z naszej bazy. 

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

 Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo przekaż je nam osobiście.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne. 

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego. 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.